Articles

Makale

Serkan İNAM,Haydar SUR

Sağlık Sektöründe Çalışan Veri Kayıt Personelinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörler: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

The Factors Affecting on the Communication Skills of Health Sector Data Processing Personnel: A Research on Hospital Employees

PDF