Articles

Yayın Hakkında

Pınar ASLAN

Editörden

Editor's Note

PDF

Yayın Hakkında

Pınar ASLAN

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Tuğçe ERTEM ERAY,Pınar ASLAN

Women and Public Relations: A Study on Turkey’s Female PR Experts

Kadın ve Halkla İlişkiler: Türkiye’de Kadın Halkla İlişkiler Uzmanları Üzerine Bir Çalışma

PDF

Makale

Betül ÖNAY DOĞAN,Yıldız Dilek ERTÜRK,Pınar ASLAN

Facebook Kullanıcısı Kız Çocuklarına Yönelen Zorbalık Odaklı Siber Tacizin Cinsel Tacize Dönüşümü: Gazete Haberleri Üzerinden Betimsel Bir Değerlendirme

Cyber Bullying Oriented Cyber Harassment Towards Female Facebook Users Become Sexual Harassment: A Descriptive Analysis Through News Coverage

PDF