Articles

Makale

Ebrar YILDIZ,Melisa AKSU,Hüseyin ÜNÜBOL,Gökben HIZLI SAYAR

Akademisyenlerdeki İş Doyumunun, Empati Becerisi ve Sosyal Beceriyle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

The Relationship of Job Satisfaction, Empathy, and Social Skills in Academicians

PDF

Makale

Beyza ARIDURU AYAZOĞLU,Melisa AKSU,Hüseyin ÜNÜBOL,Gökben HIZLI SAYAR

Alışveriş Bağımlılığı

Shopping Addiction

PDF

Makale

Tuğçe ER,Alev ELMAS,Gökben HIZLI SAYAR

Suç ve Medya

Crime and Media

PDF

Makale

Ayça Ferda KANSU,Gökben HIZLI SAYAR

Öz Yeterlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Bağlılığı Kavramları Üzerine Bir İnceleme

A Review on the Concepts of Self Efficacy, Meaning of Life and Life Engagement

PDF