Remove filtering

Years

Year 2

Year 1

Categories

Authors

Articles

Makale

Emel AKBAŞ

Mısır Filmlerinin Türk Sinemasında Yarattığı Etki

The Effect of Egyptian Films on Turkish Cinema

PDF

Makale

Emel AKBAŞ

Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı

Use of Religious and Historical Imagery in Yeşilçam Cinema

PDF