Articles

Makale

Aydan ÖZSOY,Ebru ARIKAN ÖZTÜRK

Türk Medyasında Trafik ve Yol Güvenliği Haberleri: Karşılaştırmalı Bir İçerik Analizi

Traffic and Road Safety News in Turkish Media: A Comparative Content Analysis

PDF