ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Kurullar

SAHİBİ

Üsküdar Üniversitesi Adına

A. Furkan Tarhan - Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Nazife Güngör - Üsküdar Üniversitesi

ONURSAL EDİTÖR

Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan - Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan

SEKRETERYA

Arş. Gör. Denizcan Kabaş

Arş. Gör. Şükrü Güler

Arş. Gör. Besna Ağın

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Aysel Aziz – Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Billur Ülger – Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Aydoğan – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Otay Demir – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hasip Pektaş – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Peyami Çelikcan – İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Sevil Atasoy – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman İrvan – Üsküdar Üniversitesi

BİLİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdülrezak Altun – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Asaf Varol – Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Biber – Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Kaya – Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Defne Özonur – Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz Yengin – İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Dona Kolar-Panov – International Balkan University

Prof. Dr. Erdal Dağtaş – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Figen Gökalp Ebren – Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Gülcan Seçkin – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Hale Künüçen – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu – İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar – Girne Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zelka – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mithat Baydur – Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Mukadder Çakır – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Binark – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Makal – Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özer – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Özden Cankaya – İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Özlen Özgen – Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Tayfun – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhdan Uzun – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Tülay Şeker – Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Atabek – Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Xose Antonioi Neira Cruz – Universidad de Santiago de Compostela

Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk – İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Asker – Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Aytül Tamer - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Burak Özçetin – Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. Devrim Baran – Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Dinçer Atlı – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan Arslan – Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Erol İlhan – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya – İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Esra İlkay Keloğlu - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Goran Ridic – University of Applied Management Studies, Mannheim

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. İlker Özdemir – Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Lemi Baruh – Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Mine Demirtaş – Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Muzaffer Şahin – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ognjen Riđić – International University of Sarajevo

Doç. Dr. Onur Dursun – Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Özgül Dağlı – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Rocio Ovalle – Universidad de Santiago de Compostela

Doç. Dr. Salvatore Scifo – Bournemouth University

Doç. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu – Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. Senad Busatlic – International University of Sarajevo

Doç. Dr. Viktorija Kafedjiska – International Balkan University

Doç. Dr. Zeynep Özarslan – Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu – Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Muratoğlu Pehlivan – Antalya AKEV Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Çeyiz Makal Fairclough – Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan Ismayıl – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Esennur Sirer – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Osmanoğlu – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Övünç Meriç – İstanbul Şehir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çetin Öztürk - Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şaha Burcu Baygül Özpınar – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Jan De Vos – Ghent University