ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Editörden

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim araştırmacılar için bilimsel, eleştirel ve özgür bir platform sunma görevini yerine getirmek için yola çıkıyor. Amacımız ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim bilimi ve sosyal bilimler alanında uzman akademisyen ve araştırmacılara katkı sağlayacak içeriklerle bilimsel bilginin paylaşımına olanak sağlamak. Bu doğrultuda Etkileşim, iletişim konusunu çeşitli çerçevelerden ele alan orijinal ve derinlikli araştırma, derleme ve kitap incelemelerinin yanı sıra alana farklı bakış açılarıyla yaklaşabilecek antropoloji, felsefe, tarih, siyaset bilimi, psikoloji ve diğer alanlardan da katkılara açıktır.

Etkileşim ’in ilk sayısından itibaren kurumsallaşma hedefine katkıda bulunacak akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarını bekliyoruz.