ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Kurullar

SAHİBİ

Üsküdar Üniversitesi Adına

A. Furkan Tarhan - Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Nazife Güngör - Üsküdar Üniversitesi

 

ONURSAL EDİTÖR

Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan - Üsküdar Üniversitesi Rektörü

 

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üy. Özge Uğurlu Akbaş - Üsküdar Üniversitesi

 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üy. Gül Esra Atalay - Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Özlem Çetin Öztürk - Üsküdar Üniversitesi

 

SEKRETERYA

Arş. Gör. Denizcan Kabaş - Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Şükrü Güler - Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Besna Ağın - Üsküdar Üniversitesi

 

KURULLAR

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Nazife Güngör - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman İrvan - Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. İ. Arda Odabaşı - Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Özgül Dağlı - Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder - Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Baran - Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker - Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şaha Burcu Baygül Özpınar - Üsküdar Üniversitesi

 

BİLİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ümit Atabek - Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Peyami Çelikcan - İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Aysel Aziz - Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar - Girne Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zelka - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mithat Baydur - Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Sevil Atasoy - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir - Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Özden Cankaya - İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Özlen Özgen - Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülrezzak Altun - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ruken Öztürk -Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Binark - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Veysel Batmaz - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Defne Özonur - Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Figen Gökalp Ebren - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Tayfun - Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk –İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Biber - Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Kaya - Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Mukadder Çakır - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer Timisi – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk- Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron - Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhdan Uzun - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Aydoğan –Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Tülay Şeker - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Makal – Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özer – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hale Künüçen – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Asaf Varol – Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Onur Dursun - Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Lemi Baruh – Koç Üniversitesi

Doç. Dr. İlker Özdemir - Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Zeynep Özarslan – Nişantaşı Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin Çelik - Arel Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz Yengin - İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar - Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Burak Özçetin - Kadir Has Üniversitesi

Doç. Dr. Nurten Kara - Doğu Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan Arslan - Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya - İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Dinçer Atlı – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Osmanoğlu - Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Övünç Meriç - İstanbul Şehir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Muratoğlu Pehlivan – Antalya AKEV Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan Ismayıl – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Kavaklı - Kültür Üniversitesi