ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Kurullar

SAHİBİ

Üsküdar Üniversitesi Adına

A. Furkan Tarhan - Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Nazife Güngör - Üsküdar Üniversitesi

ONURSAL EDİTÖR

Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan - Üsküdar Üniversitesi Rektörü

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu Akbaş - Üsküdar Üniversitesi

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay - Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aslan - Üsküdar Üniversitesi

SEKRETERYA

Arş. Gör. Denizcan Kabaş - Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Şükrü Güler - Üsküdar Üniversitesi

Arş. Gör. Besna Ağın - Üsküdar Üniversitesi

KURULLAR

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Aysel Aziz – Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Billur Ülger – Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Aydoğan – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Otay Demir – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hasip Pektaş – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Peyami Çelikcan – İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Sevil Atasoy – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman İrvan – Üsküdar Üniversitesi

BİLİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdülrezak Altun – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Asaf Varol – Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Biber – Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram Kaya – Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Defne Özonur – Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Dona Kolar-Panov – International Balkan University

Prof. Dr. Erdal Dağtaş – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Figen Gökalp Ebren – Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Hale Künüçen – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu – İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Korkmaz Alemdar – Girne Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zelka – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Mithat Baydur – Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Mukadder Çakır – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Binark – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün Tutal Cheviron – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Makal – Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özer – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Özden Cankaya – İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Özlen Özgen – Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Tayfun – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhdan Uzun – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ruken Öztürk – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Tülay Şeker – Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Atabek – Yaşar Üniversitesi

Prof. Dr. Veysel Batmaz – Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Xose Antonioi Neira Cruz – Universidad de Santiago de Compostela

Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk – İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Aytül Tamer - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Burak Özçetin – Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz Yengin – İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Dinçer Atlı – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan Arslan – Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Erol İlhan – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya – İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Esra İlkay Keloğlu - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Goran Ridic – University of Applied Management Studies, Mannheim

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Hadiye Yılmaz Odabaşı – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. İlker Özdemir – Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Lemi Baruh – Koç Üniversitesi

Doç. Dr. Mine Demirtaş – Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Nurten Kara – Doğu Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Ognjen Riđić – International University of Sarajevo

Doç. Dr. Onur Dursun – Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Özgül Dağlı – Üsküdar Üniversitesi

Doç. Dr. Rocio Ovalle –  Universidad de Santiago de Compostela

Doç. Dr. Salvatore Scifo – Bournemouth University

Doç. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu – İstanbul Şehir Üniversitesi

Doç. Dr. Senad Busatlic – International University of Sarajevo

Doç. Dr. Viktorija Kafedjiska – International Balkan University

Doç. Dr. Zeynep Özarslan – Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kutlu – Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Muratoğlu Pehlivan – Antalya AKEV Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Can Diker – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem Tutar – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Çeyiz Makal Fairclough – Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Baran – Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karadoğan Ismayıl – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Esennur Sirer – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Kavaklı – Kültür Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Osmanoğlu – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Övünç Meriç – Maltepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çetin Öztürk - Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şaha Burcu Baygül Özpınar – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Erkan – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yıldıray Kesgin – Üsküdar Üniversitesi

Dr. Jan De Vos – Ghent University