ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Hakkımızda

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim araştırmacılar için bilimsel, eleştirel ve özgür bir platform sunma görevini yerine getirmek için yola çıkıyor. Amacımız ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim bilimi ve sosyal bilimler alanında uzman akademisyen ve araştırmacılara katkı sağlayacak içeriklerle bilimsel bilginin paylaşımına olanak sağlamak. Bu doğrultuda Etkileşim, iletişim konusunu çeşitli çerçevelerden ele alan orijinal ve derinlikli araştırma, derleme ve kitap incelemelerinin yanı sıra alana farklı bakış açılarıyla yaklaşabilecek antropoloji, felsefe, tarih, siyaset bilimi, psikoloji ve diğer alanlardan da katkılara açıktır.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelere de yer veren; Nisan-Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez, basılı ve online olarak yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Etkileşim’in hakem değerlendirmeli makalelerden oluşacak asıl kısmının yanı sıra bir de hakem değerlendirmeli olmayan serbest yazıların (çeviri, deneme, kitap eleştirisi vb.) yer alacağı bir açık platform kesiti bulunmaktadır

YAYIN AMACI

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in amacı, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılar tarafından iletişim bilimleri ile sosyal bilimlerin diğer alanlarında, hatta fen bilimlerinin iletişim bilimleriyle kesişen alanlarında üretilen özgün çalışmaları ilgili çevrelere ulaştırarak; ulusal veya uluslararası düzeydeki akademik etkileşime katkı sağlamaktır.

KAPSAMI

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci ve esas kısım hhakemlerin değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen makalelerden oluşmaktadır. İkinci kısımda ise hakem değerlendirmesi gerektirmeyen çeviri makaleler, kitap eleştirileri ve deneme niteliğindeki akademik yazılara yer verilmektedir.

YAYIN İLKELERİ

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim aşağıdaki ilkeler temel alınarak yayımlanır.

  1. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de yayımlanan makalelerde yer alan görüş, iddia ve tezler yazarlarına aittir ve başka hiç kimse sorumlu tutulamaz.
  2. Herhangi bir mecrada (dergi, kitap, internet sitesi vb.) daha önce yayımlanan makaleler kabul edilmez.
  3. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, makale formatına dönüştürülerek yayın sürecine alınabilir. Bildirinin nerede sunulduğu dipnotta belirtilmelidir.
  4. Dergide yayımlanan akademik makaleler eğitim amaçlı olmak koşuluyla çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makalelerin şekil, grafik ve tabloları izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz; arşivlenemez.
  5. Yazarlardan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’de yayımlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini belirten bir taahhütname alınır.
  6. Üsküdar Üniversitesi, makalenin kabulü, hakem ve yayım süreci için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.