Filtreleri Kaldır

Yıllar

Yıl 2

Kategoriler

Yazarlar

Makaleler

Makale

Filiz YILDIZ

Türkiye’de İlk Güzellik Yarışmaları ve Basının Öncü Rolü: Genç Cumhuriyet’in Asri Güzelleri

The First Beauty Contests in Turkey and the Pioneering Role of the Press: The Modern Beauties of the Young Republic

PDF