Articles

Makale

Ebrar YILDIZ,Melisa AKSU,Hüseyin ÜNÜBOL,Gökben HIZLI SAYAR

Akademisyenlerdeki İş Doyumunun, Empati Becerisi ve Sosyal Beceriyle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

The Relationship of Job Satisfaction, Empathy, and Social Skills in Academicians

PDF

Makale

Beyza ARIDURU AYAZOĞLU,Melisa AKSU,Hüseyin ÜNÜBOL,Gökben HIZLI SAYAR

Alışveriş Bağımlılığı

Shopping Addiction

PDF